Kai-lan's Lantern Party Invitation

5-6

Let Kai-lan light the way to your party.